Mari Pihl
Katri Elo
Pirkko Kujala
Virpi Hirvonen
Juuso Kilpikoski
Päivi Riihimäki
Sari Niva
Mirkka Swendelin
Minna Pajula
Marja-Liisa Mänttäri
Christian Irjala