Motivaatio-ohjelma

Laihdutusmotivaatio hukassa?

Laihdutusmotivaatio löytyy varmasti tämän ohjelman myötä. Motivaatio-ohjelmamme on ryhmässä toteutettava ohjelma, samoin kuin yksi Kymppi pois -ohjelmammekin. Nimensä mukaisesti pääfokus on motivaatiotekijöiden havaitsemisessa ja niiden säilyttämisessä.

Ryhmässä on maksimissaan 8 henkilöä, käsittelette jokaisessa tapaamisessa ennalta annettua teemaa ja saat luonnollisesti myös kotitehtäviä.

Motivaatio-ohjelma on tehty yhdessä psykologi Ben Furmanin kanssa ja se perustuu ratkaisukeskeiseen terapiamuotoon. Ratkaisukeskeiset muodot ovat osana jokaista ohjelmaamme.Haluan laihduttaa