Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cambridge Ohjelma Finland Oy
Ristisuonraitti 2
68600 Pietarsaari
Y-tunnus:2176094-9 
info@cambridgeohjelma.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Vainio
Vironkatu 12
00170 Helsinki
Y-tunnus: 2176094-9 
jenni@cambridgeohjelma.fi
0445184223

3. Rekisterin nimi

Cambridge Ohjelman Haluan laihduttaa -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriin kerätään lomakkeen täyttäneistä henkilöistä etunimi, sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköposti kontaktointia varten. Tutkimusta varten lomakkeella kerätään tietoa siitä, mistä virike laihduttamiseen tuli Cambridge Ohjelman Valmentaja on yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin. Lomakkeen täyttäneille voidaan lähettää Cambridge Ohjelman sähköisessä muodossa olevia asiakaskirjeitä sekä muuta postia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Haluan laihduttaa -lomakkeella pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Henkilötiedot:
– etunimi
– sukunimi

Yhteystiedot:
– kotiosoite
– postinumero
– postitoimipaikka

-sähköposti

-puhelinnumero

Tieto siitä, mistä lomakkeen täyttänyt sai virikkeen laihdutukseen.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään lomakkeen täytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osallistujan tiedot luovutetaan eteenpäin Cambridge Ohjelman Valmentajalle.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Cambridge Ohjelma Finland Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.Haluan laihduttaa -rekisterin tietoja säilytetään siihen asti, kunnes Cambridge Ohjelman Valmentaja on saanut henkilön yhteystiedot ja ollut häneen yhteydessä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.