Emmi Kouri
Maria Viitasalo
Pauliina Söderlund-Hänninen
Minna Yrttiaho
Sanna Manninen
Satu Roihula
Riikka Hiltunen
Henna Pallonen
Mervi Kovero
Marianna Hämäläinen
Jonna Hyväri
Anne Latva