Riitta Pitkänen
Teija-Liisa Ranta
Mari Pihl
Katri Elo
Pirkko Kujala
Virpi Hirvonen
Sari Koskinen
Juuso Kilpikoski
Tuija Peuraharju
Päivi Riihimäki