Annette Gustafsson
Riitta Pitkänen
Teija-Liisa Ranta
Mari Pihl
Katri Elo
Pirkko Kujala
Virpi Hirvonen
Juuso Kilpikoski
Tuija Peuraharju