Övervikt påverkar totalhälsan

Det finns många hälsorisker kopplade till fetma. Fetma ökar även risken för att drabbas av flera allvarliga sjukdomar. Enligt forskning har fetma negativa effekter på ämnesomsättningen, mentala funktioner och kroppens generella fysiologi.

Dr. Alan Howard grundade 1:1-dieten, alltså Cambridge-dieten redan på 60-talet. Han var en av pionjärerna inom fetmaforskningen och grundade tidskriften International Journal of Obesity. Howard tillbringade 50 år vid universitetet i Cambridge, där han forskade och utvecklade optimal viktreducering under större delen av sin karriär. Under de senaste 35 åren har våra dietprodukter använts i många studier, vilket har resulterat i dussintals publikationer. Det är glädjande att se att allt fler studier inte enbart betonar VLCD-produkten utan också vikten av personligt stöd. Såvitt vi vet har det ännu inte genomförts några vetenskapliga studier om effekten av de programhelheter vi utvecklat i Finland. Dessa kombinerar produkten och personligt stöd med tydliga och rätt imperativa instruktioner.

De hälsorisker som presenteras här är hämtade från sida 62 i boken ”Lihavuus ” (Kirsi Pietiläinen, Pertti Mustajoki, Patrik Borg). De flesta av de hälsoriskerna som listas här nedan är länkade till  länkas till Terveyskirjasto, som är en pålitlig, oberoende och aktuell informationskälla. En del av innehållet finns även på svenska under “God medicinsk praxis, som du kan hitta HÄR.

Mentala problem

Med mentala problem avser vi sådana tillstånd där övervikt påverkar den mentala hälsan. Till dem hör:

Depression, Ångest, Sömnproblem, Stress, Hetsätning, Demens

Metaboliska problem

Med metaboliska problem avses sådana tillstånd där övervikt påverkar ämnesomsättningen negativt. Till dem hör:

Högt blodtryck, Kranskärlssjukdom, Fettlever, Metabolt syndrom, Diabetes, Blodpropp, Oförmåga att bli gravid, Cancersjukdomar, Prostatacancer, Bukspottskörtelcancer, Livmoderhalscancer, Äggstockscancer, Njurcancer, Tarmcancer, Bröstcancer, Tumörer i matsmältningsorgan, Lever- och gallvägscancer, Leukemi, Gikt

Mekaniska problem

Med mekaniska problem menar vi skador som är relaterade till hög kroppsvikt och kroppens storlek. Till dem hör:

Sömnapné, Andningsproblem, Astma, Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), Värk i ländryggen, Urininkontinens, Dysfunktion i bäckenbotten, Förlossningsrelaterade problem, Artros, Problem med hudveck

Vetenskapligt bevisad effektivitet

Generellt sett har viktnedgång flera hälsofördelar, vilket också gäller 1:1-dieten. Livsmedelslagen förhindrar oss från att framföra hälsopåståenden, även om nästan alla våra 100 000 bantare rapporterar om sådana till oss. Syftet med den här sidan är att presentera den information som tidigare studier har gett om skadorna av fetma och de fördelar som viktminskning ger. I studierna som presenteras här nedanför har 1:1-dietens måltidsersättningar använts. Våra bantningsprogram har inte använts i studierna, eftersom vi har utvecklat dem här i Finland.

Förebyggande av diabetes

Forskning som syftar till att förebygga diabetes. Målet med denna 3-åriga studie var att hitta sätt att förebygga typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är en av de snabbast ökande folksjukdomarna i världen. Ökningen beror på fetma och övervikt, eftersom även lätt övervikt ökar risken att få diabetes. Studien utfördes i Finland och i sju andra länder. Under den 8 veckor långa viktminskningsfasen användes Cambridge-produkter, och målet var att uppnå en viktminskning på minst 8%. Stabiliseringsfasen, där den nya vikten hålls,  varade i 148 veckor. Studien visade att viktminskning och viktkontroll förebygger diabetes på ett effektivt sätt.

Viktnedgång på läkares rekommendation

Resultaten från DROPLET-studien (Doctor Referral of Overweight People to Low Energy total diet replacement Treatment), som utfördes i Storbritannien, visade att användningen av en VLCD-produkt i kombination med stöd av en lekman ger betydande effekt på viktminskningsresultaten. Med detta menas att den personliga hjälpen inte måste komma från en medicinsk specialist. Ett slumpmässigt urval av deltagare som följde VLCD-dieten med vägledning förlorade i genomsnitt 10,7 kg i vikt. Den randomiserade jämförelsegruppen förlorade 3,1 kg när de fick standardbehandling för viktnedgång (med stöd av sjukskötare inom primärvården utan dietprodukter). Dessutom visade den ekonomiska analysen att VLCD-programmet uppfyllde NICE:s kostnadseffektivitetsstandarder, som används i Storbritannien av NHS, vilket öppnade möjligheten att använda denna behandling rutinmässigt för viktnedgång.

Viktnedgång där dietprodukter och vägledning kombineras upplevdes som en positiv erfarenhet, enligt patienternas berättelser. I patientintervjuerna svarade de att denna kombination hjälpte dem att gå ner i vikt på ett effektivt sätt. Personer som erbjuder stöd och rådgivning spelar en central roll i viktminskningen, även om de inte har en traditionell utbildning inom livsstilsrådgivning. Egen erfarenhet av övervikt och viktnedgång ansågs vara minst lika viktigt.

Lyckad viktkontroll som en extra fördel i artrosstudier

En studie i Danmark visade att lågkaloridiet är en effektiv bantningsmetod för överviktiga patienter med knäartros. Tidigare har man ifrågasatt lågkaloridieters resultat på lång sikt. Det har också varit oklart vilken effekt användningen av VLCD-produkter har i långvarig viktminskning. I den danska studien minskade deltagarna i genomsnitt 10% av sin vikt. Deras vikt följdes i 3 år, då de använde måltidsersättning dagligen eller periodvis mer intensivt ifall det behövdes för att bibehålla sina bantningsresultat. Resultaten omkullkastar antagandet om att vikten alltid ökar under de kommande åren. Denna studie registrerades på adressen clinical.gov med nummer NCT00938808. Clin Nutr 2017; 106:755–63.

Många studier talar för sig själva

Orsaken till att diabetesstudier är vanliga i samband med övervikt är att diabetes är den vanligaste och den mest påfrestande sjukdomen för samhället. Nästan alla personer som löper risk att utveckla typ 2-diabetes kan påverka sitt eget sjukdomsutbrott genom att gå ner i vikt. Dessutom är diabetes betydande eftersom det är en sjukdom som orsakar mycket höga vårdkostnader för samhället och utgör betydande riskfaktorer för patienten.

Program

”Våra program hjälper dig att gå ner i vikt enkelt, snabbt och utan ansträngning. Alla våra program är utformade i samarbete med experter och hjälper dig garanterat att gå ner i vikt på ett effektivt och säkert sätt. Oavsett om du vill förlora några kilo eller några dussin finns det en diet för dig. Det finns också ett alternativ för träningsentusiaster och det populära motivationsprogrammet Lösningsfokuserad terapi, som utvecklats i samarbete med Ben Furman. Våra coacher hjälper dig att välja det program som bäst passar dina mål.”

 • Kortprogram

  Vi vill ge dig ett smakprov av samarbetet med din Coach, en inblick i hur de olika stegen fungerar samt bevisa att ALLA kan gå ned i vikt. Därför vill vi att alla testar detta program först. Kortprogrammet varar en månad, innehåller sex träffar och tre av stegen. Den fixar även de fem sista, svåra kilona och fungerar därför utmärkt för dem som behöver fila till lite. Den sjätte träffen är en obligatorisk kontrollträff.
  Läs Mer

 • Tappa tio

  Detta program är för dig som efter kortprogrammet ännu har kilon att ta bort. Du hinner träna längre på matvalen och njuta av att du har mer tid till insikter och lärdom. Förutom mat så tränar du även på dina tankar. Hela den första månaden är ketogen och gillas därför av dem som vant sig vid den gamla ”rena kuren”. På tio veckor ser du tydliga resultat i kroppen och kapaciteten och du njuter av underbar energi!
  Läs Mer

 • Jämnvecko

  Om du gillar att saker och ting är varkatiga och inte ändrar hela tiden, är jämveckoprogrammet för dig. Du stannar på varje steg i lika många veckor och går därför ned massor i början och lite långsammare mot slutet. Denna metod passar ypperligt för dig som vill se resultaten i början men också få god tid på dig att öva på alla stegen. Alla steg har övningar runt mat, tankar och beteende.
  Läs Mer

 • Jämnkilo

  Jämnkiloprogrammet är för dig som vill hålla spänningsmomentet i NÄR det är dags för nästa steg. Det är med andra ord omöjligt att säga i början. I detta program kommer du att stanna kortare stunder på de lägre och tajtare stegen och längre tid på de övre och mer kunskapsgivande stegen. Alla program lär ut det du behöver kunna för att hålla din nya vikt. Och alla program ger dig goda resultat.
  Läs Mer

 • Formprogram

  Formprogrammet är vårt de Lux -program. Innehållet är samma som kortprogrammet men påbyggt av övningar och rörelser som ger dig en smal midja, en god hållning och en välfungerande kropp. Du får lätta övningar att göra vecka för vecka och i fotona som tas på dig ser du TYDLIGT vad dessa övningar resulterar i. Formprogrammet görs först när du är 5 före din idealvikt, dvs. din längd(cm)-100.
  Läs Mer

 • Motivationsprogram

  Vårt motivationsprogram är en helhet som görs i grupp. De andra programmen är fria att anpassas till helt personifierade träffar. Grupperna är max 8 personer, ni behandlar alltid ett tema åt gången och du får övningar att göra mellan träffarna. Programmet är framtaget tillsammans med psykolog Ben Furman och det bygger på en lösningsinriktad terapiform. Dess delar finns i alla våra program.
  Läs Mer

 • Detox

  Detox har även namnet de-fat därför att det är ett fantastiskt sätt att snabbt skaka av underhudsfett på samma gång som man får en god maghälsa. Den passar ypperligt efter t.ex. antibiotikakurer, turistsjuka eller annat som slungat dig ur kurs. Många idrottare kör den för att komma i tävlingsform. Till dessa hör t.ex. motorsportare, boxare, fitnesstävlande och ryttare. Du får ingående anvisningar av din Coach.
  Läs Mer

accordion image

Jag vill banta

Lämna dina kontaktuppgifter så kommer en av våra erfarna coacher att kontakta dig, antingen via telefon eller e-post. Du förbinder dig inte till någonting i och med detta, du kan i lugn och ro bekanta dig med coachen och det program för viktnedgång som han eller hon föreslår. Vi hoppas att du väljer att hoppa på tåget och vi är säkra på att det blir en lyckad resa!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.