Vad beror övervikt på?

Övervikt och fetma beror på att kroppen får mer kalorier än den behöver under en längre tid. Kroppen lagrar överskottet av kalorier i fettvävnad, vilket gör att mängden fettvävnad ökar i kroppen. Många olika faktorer som påverkar risken för övervikt och de livsstilssjukdomar som den kan orsaka. Det kan finnas en genetisk förklaring eftersom vissa ärver en benägenhet att utveckla fetma, men det krävs också utlösande miljöfaktorer. Det handlar främst om livsstilsfaktorer som kost och motion.

Ofta kommer övervikten smygande under en period i livet då du inte tänker på vad du äter och hur mycket. Det kan handla om vaneätande, då du fokuserar mycket på mat och äter i olika situationer för att du brukar göra det, inte för att du är hungrig. Det kan också handla om tröstätande, då du äter för att dämpa negativa känslor och illamående.

Övervikten kan också vara ett resultat av ständiga bantningsförsök, där du tappat kontrollen över vikten efter avslutad bantningskur och snabbt återgått till dina gamla matvanor. Viktökning och svårigheter med att gå ner i vikt kan också bero på funktionsstörningar i kroppen, eller sjukdomar. Det gäller också att ha lite tur i genlotteriet, det finns biologiska skillnader mellan oss som gör att en del av oss blir överviktiga snabbare än andra.

Hur påverkas du av övervikt?

Övervikt och fetma ökar risken för en rad olika sjukdomar, den mest kända är typ-2 diabetes (vuxendiabetes). Övervikten höjer blodtrycket och stör fettbalansen i blodet, vilket ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Andra sjukdomar som övervikt kan orsaka är sömnapné, gikt och knäledsartros. Dessutom ökar övervikt och fetma risken för olika former av cancer.

Förutom att övervikten försvagar ditt fysiska välmående så påverkar den också ditt psykiska välmående på ett negativt sätt och försämrar livskvaliteten. Visste du att övervikt också påverkar kvinnans fertilitet och möjlighet att bli gravid? Övervikt ökar också risken för missfall.

I värsta fall kan övervikt orsaka allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar. Ju fler extra kilon du samlar på dig, desto viktigare är det att du håller koll på din hälsa och prioriterar den. Genom att gå ner i vikt kan du undvika risken för ovannämnda sjukdomar, eller lindra en sjukdom som du redan har. En diabetiker kan till exempel bli helt symptomfri genom att banta! Ju snabbare du tar tag i saken, desto större är chansen att du lyckas ta kontroll över din situation.

Hur slipper du övervikt?

Med tanke på hälsan är förändrad kost det bästa sättet att gå ner i vikt. För att lyckas förändra din kost på lång sikt, gå ner i vikt och öka ditt välmående kan du behöva professionell hjälp. Med One 2 one Diet går du ner i vikt med stöd av din coach på ett effektivt, målmedvetet och tryggt sätt. En bantningskur räcker inte, du behöver förändra hela din livsstil på lång sikt. Vi handleder dig och hjälper dig ta kontroll över din vikt. Den allra viktigaste faktorn när vi talar om viktkontroll, som också avgör om du kommer att lyckas upprätthålla dina bantningsresultat, är din egen vilja. Om du bara vill lyckas, så kommer du att göra det.

Är du överviktig? Räkna ut ditt viktindex!

Ditt resultat -

Viktindex/ BMI

BMI står för Body Mass Index och är en formel för att räkna ut förhållandet mellan vikt och längd hos en vuxen människa. Ett BMI-värde på 25 eller högre räknas som övervikt.

Resultaten delas in i olika viktkategorier:

  • under 18.5 undervikt
  • 18.5 – 25 normalvikt
  • 25 – 30 övervikt
  • 30 – 35 fetma klass 1
  • 35 – 40 fetma klass 2
  • över 40 fetma klass 3

Allt mellan 18.5 och 25 räknas som ett normalt BMI-värde, vilket visar att det inte finns någon exakt idealvikt för en viss längd. Vi människor är olika byggda och det påverkar vad som kan räknas som en passande vikt för oss. BMI-värdet berättar inte heller allt om vår hälsa, och resultatet kan till och med vara missvisande. Det gäller till exempel idrottare med mycket muskelmassa, om de räknar ut sitt BMI-värde får de knappast realistiska resultat.