C4G – Cambridge på ditt gym

Cambridge for Gyms är ett koncept som är skräddarsytt för gym och motionscenters. Detta koncept erbjuds i första hand till medlemmarna på ditt gym. I konceptet förenas som alltid en inspirerande supporter, flera fungerande program samt våra goda produkter. På gymet är det din favoritinstruktör som också drar bantnigsgrupperna. Hon eller han har dessutom genomfört programmet själv så hon vet hur det är. Bantningsgrupperna samlas regelbundet och gymet erbjuder många olika kombinationer. Naturligtvis erbjuds även privat vägledning även om gruppverksamheten är nyckeln till verksamheten.