Efter bantningen


Redan när du träffar din coach för första gången får du en helhetsplan för din bantning. I den planen finns kortare och längre bantningsperioder, dvs. program samt tydliga pauser mellan programmen. Dessa pauser är till för att du ska få öva på det du lärt dig under programmen. Då ser du att du kan hålla din vikt. Du övar med andra ord att hålla vikten redan under tiden som du bantar.

Din egen vilja att hålla din nya vikt är den absolut viktigaste ingrediensen i ditt nya, lättare liv. Du har lärt dig att göra smartare val under de olika programmen. Du använder vågen regelbundet. Och naturligtvis har du din följande träff hos din coach inbokad i kalendern. Genom upprepning har du lärt dig hur just du behöver äta. Med tiden märker du att dina val blir automatiska.