Näin me Ekerillä teimme

Toukokuun alussa käynnistettiin Ekerin henkilökunnalle kaksi C4B-ryhmää. Vain kahdeksan viikkoa myöhemmin viisitoista osallistujaa oli pudottanut painoa yhteensä yli 180 kg. Painon pudotus oli useimmille ensisijainen tavoite. Bonuksena he voivat paremmin ja jaksavat työssään aiempaa enemmän.

OSTP teki näin

Vähentyneet sairauspoissaolot ja merkittävä muutos terveysuhkien kokemuksessa – OSTP:n työntekijät ja henkilöstöpäällikkö Ulla Kauppi kertovat osallistumisestaan Cambridge 4 Business -ohjelmaan.

 • Mikä Cambridge 4 Business on?

  Cambridge 4 Business (C4B) on yrityksille tehty palvelukokonaisuus, jonka kehitti Cambridge Ohjelma Finlandin TJ ja palveluiden tuotteistaja Annika Rak. C4B räätälöidään niille yrityksen työntekijöille, jotka haluavat pudottaa painoaan turvallisella ja tehokkaalla tavalla ja samalla harjoitella terveellisiä elämäntapoja. Ohjelma tuodaan kokonaisuudessaan työpaikalle, jolloin työntekijöiden ei tarvitse valita metodia, hakeutua valmennukseen ja etsiä palveluita muualta. Näin ryhtymisen kynnys madaltuu ja työntekijä saa tukea laihdutukseensa sekä valmentajaltaan että muilta ryhmäläisiltä. Cambridge perustuu työntekijän omaan haluun laihduttaa. Motivaatio muutokseen tulee nopeiden tulosten ja oivalluksiin johtavan valmennuksen ansiosta.

  Ateriankorvikkeiden ansiosta työntekijät laihtuvat nopeasti ja turvallisesti ja saavat samalla kaikki tarvitsemansa vitamiinit, kivennäisaineet ja muut ravintoaineet. Ateriat on helppo valmistaa, niissä on vähän kaloreita ja kaiken kaikkiaan ne auttavat valmentajaa antamaan lupauksen laihtumisvauhdista. Ateriankorvikkeiden ansiosta työntekijät saavuttavat nopeasti ravitsemuksellisen tasapainon niin arjessa kuin vapaalla, ja niiden ansioista terveellisten valintojen tekemisestä tulee helppoa.

 • Vaiheittain voittoon

  C4B on kehitetty niin, että nopeat tulokset saavat henkilökunnan innostumaan, ja valmentajan tuella he välttävät vanhoihin tapoihin palaamisen pitkällä tähtäimellä. Valmentaja laatii yhdessä työntekijän kanssa selkeän 6-vaiheisen suunnitelman, jota on helppo noudattaa. Suunnitelman 5 ensimmäiseen vaiheeseen kuluu 8-10 viikkoa. Kuudes vaihe on erillinen 10 viikon pituinen ohjelma.
  Valmentaja on paikalla antamassa ohjeita ja motivoimassa henkilökuntaa. Laadittua suunnitelmaa seurataan viikoittaisissa tapaamisissa. Aikaa myöten tapaamisten määrä harvenee tapaamisiin joka toinen tai joka kolmas viikko, tarpeen mukaan. Olemme myös huomanneet, että työntekijän todennäköisyys saavuttaa tavoitteensa on paljon suurempi työpaikan tuella ja kollegoiden kannustuksella, verrattuna niihin tapauksiin joissa laihdutettiin yksin.

 • Katsomme kokonaisuutta

  Henkilökohtainen terveys vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Se vaikuttaa suoraan töissä jaksamiseen, yleiseen asenteeseen, talouteen, perhe-elämään ja vapaa-ajan harrastuksiin. Koska laihdutus vaikuttaa suoraan henkilön terveyteen, hyödyttää laihdutus myös suoraan kaikkia työntekijän elämän osa-alueita. Cambridge Ohjelma keskittyy tekemiseen, tulokseen ja edistymiseen. Työntekijöistä tulee iloisia, pirteitä ja hyvinvoivia ja siksi vaikutus siirtyy automaattisesti kaikille yllä mainituille osa-alueille.

  Cambridge 4 Business on investointi, joka tuottaa sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä. Toki ohjelma ratkaisee varsinaisen ylipaino-ongelman nopeasti, mutta se antaa työntekijöille myös välineet oman terveyden hoitamiseen loppuelämäksi. Teemme aina perusteellisen arvioinnin alussa ja lopussa, tapaamme työntekijöitä lukuisia kertoja ja annamme jokaiselle osallistujalle myös omaa, yksityistä valmennusta, jotta hän saavuttaa omat terveystavoitteensa lähtötilanteesta riippumatta.

  Asiakkaamme raportoivatkin työntekijöidensä kunnon ja energiatason kohonneen, stressinsietokyvyn ja unen laadun parantuneen sekä poissaolojen vähentyneen. Cambridge lisää työntekijän yleistä tyytyväisyyttä ja työpaikan yhteisöllisyyttä.

 • Vähentää sairaus­poissa­oloja

  Kun työntekijä voi hyvin, myös yritys voi hyvin. Tiedätte itse parhaiten kuinka paljon yksi sairauspoissaolopäivä omalla alallanne maksaa. Cambridge Ohjelman kurssien aikana työntekijä on poissa omasta työpisteestään hetken joka viikko, mutta hänen työtehonsa nousee kurssin aikana. Mikä tärkeintä, ohjelman terveysvaikutukset parantavat vastustuskykyä niihin lukuisiin terveysuhkiin, jotka johtuvat suoraan ylipainosta. Tämä pienentää pitkäaikaispoissalojen mahdollisuutta. Sen lisäksi piristynyt ja kiitollinen työntekijä on motivoituneempi ja sitoutuneempi, mikä vaikuttaa suoraan lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin. Ohjelman päätavoite on opettaa terveellisen elämän perustiedot laihdutuksen aikana. Aivan luonnollista on, että jotkut oppivat nopeammin ja toiset taas tarvitsevat enemmän toistoa. Jokainen kuitenkin oppii ja oivaltaa jotakin.

 • Mitattavaa tulosta

  Haluamme, että investointinne tuo tulosta sekä välittömästi että pitkällä tähtäimellä. Siksi mittaamme työntekijöiden voinnin sekä ennen ohjelmaa, että sen jälkeen. Hyvinvointi on subjektiivinen käsite, joka vaikuttaa ihan kaikkeen. Itse painon lisäksi mittaamme stressitasoa, itsetuntoa ja koettua terveysuhkaa. Ennen ohjelman alkamista pyydämme työntekijöitä vastaamaan omaa elämää koskeviin kysymyksiin. Esitämme samat kysymykset uudelleen laihdutuksen jälkeen. Kokoamme tulokset, jolloin Cambridge 4 Business palvelun tulokset ovat helposti nähtävissä.

 • Lojaali työntekijä

  Cambridge 4 Business on yksi tapa osoittaa, että välität työntekijöistäsi. Tarjoa heille aikaa ja välineet terveellisten elämäntapojen harjoitteluun. Vastineeksi yrityksesi saa tehokkaamman henkilökunnan, joka on sitoutunut ja kiitollinen.

  Pirteä ja tyytyväinen henkilökunta poistaa työpaikalla olevia jännitteitä, joka pitkällä aikavälillä näkyy työntekijöiden vähäisenä vaihtuvuutena. Se puolestaan nostaa yrityksen imagoa hyvänä työnantajana.

 • Katso esitys

  Klikkaa tästä.

accordion image

Ota yhteyttä

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.