Såhär gjorde vi på Ekeri

I början av maj startades två C4B-grupper för Ekeris personal. Bara åtta veckor senare hade de femton deltagarna tillsammans gått ner över 180kg. Viktnedgången var för många det främsta målet. Som bonus mår de bättre och orkar mer i sitt arbete.

Såhär gjorde vi på OSTP

Minskad sjukfrånvaro och en drastisk förändring i den upplevda hälsofaran -anställda vid OSTP och HR-chef Ulla Kauppi berättar om deltagandet i Cambridge 4 Business.

 • Vad är Cambridge 4 Business?

  Cambridge 4 Business (C4B) är ett koncept utvecklat av Cambridgeprogrammet i Finland, på initiativ av Annika Rak. C4B är utvecklat för företagspersonal som vill gå ner i vikt på ett säkert sätt och utveckla en hälsosammare livsstil. Programmet är en stegvis plan baserad på måltidsersättningar, med motivation och råd av en utbildad coach som stöd.

  Måltidsersättningarna gör att din personal snabbt tappar vikt på ett säkert sätt, och samtidigt får i sig de vitaminer, mineraler och andra näringsämnen de behöver. Måltidsersättningarna går snabbt att tillreda, och har en exakt kalorimängd vilket gör det enkelt för coachen att schemalägga och planera måltiderna. Hur många måltidsersättningar som äts per dag är individuellt, beroende på graden av övervikt och målsättning.

 • Stegvis mot segern

  C4B är utvecklat så att personalen skall få blodad tand genom snabba resultat, och med coachens stöd undvika att glida tillbaka i gamla vanor på lång sikt. Coachen gör tillsammans med den anställde upp en överskådlig 6-stegs-plan som är enkel att följa. Planens första 5 steg omfattar 8–10 veckor. Det sjätte steget är ett separat program som omfattar 10 veckor.

  Coachen finns på plats för att ge råd och motivation åt personalen. Den uppgjorda planen följs upp med träffar varje vecka. Med tiden minskar träffarnas antal till en träff varannan eller var tredje vecka, enligt behov. Vi har dessutom sett att den anställde har en mycket större sannolikhet att nå sina mål med arbetsplatsens stöd och kollegornas uppmuntran, jämfört med ifall de utförde viktminskningen på egen hand.

 • Vi ser till helheten

  Personlig hälsa påverkar alla aspekter av livet. Den gör sig påmind i arbetet, i ekonomin, tillsammans med familjen och under fritidsaktiviteterna. Därför är Cambridge 4 Business inte enbart fokuserat på viktminskning – vi vill ge den anställde en möjlighet att tillsammans med oss lägga upp en ny, hälsosammare livsstil från grunden.

  Cambridge 4 Business är en investering som ger direkt avkastning, men även fördelar på lång tid. Visst handlar det om att snabbt åtgärda ett problem, men vårt program ger också dina anställda verktygen att vårda sin hälsa för resten av livet. Genom en ingående utvärdering, följt av flertalet träffar och återkommande personlig coaching hjälper vi dina anställda att nå sina hälsomål, oavsett omfattning.

  Våra kunder rapporterar en ökning i kondition, energi, stresstålighet och sömn hos personalen. Och framförallt känner de sig mer tillfreds och nöjda med sina liv.

 • Förebygg sjukfrånvaro

  När personalen mår bra mår även företaget bra. Ditt företag kan spara upp till 300 €/dag/anställd genom minskad sjukfrånvaro.

  Cambridge 4 Business ger den anställda verktyg för att stegvis uppnå en hälsosam livsstil. Med hjälp av vårt måltidsprogram och våra coacher får man bättre resultat än om man gör det ensam hemma.

  För den anställda märks resultatet bl.a. i form av bättre sömn, mer energi, bättre självkänsla och ökad stresstålighet. För företaget märks det främst genom förbättrad arbetsatmosfär, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

 • Mätbara resultat

  Vi ger dig konkreta resultat genom att vi mäter hur de anställda mår både före och efter programmet. Förutom viktminskning följer vi också med faktorer som stress, självkänsla och upplevd arbetsbörda.

  Innan programmet ombeds personalen besvara ett formulär med frågor som ”Upplever du hälsofara?” och ”Hur tungt är ditt arbete?”. Samma formulär besvaras efter att programmet avslutats. Vi sammanfattar statistiken från formulären och utifrån den kan man tydligt utläsa hurudana förbättringar Cambridge 4 Business medfört.

 • Ökad företagslojalitet

  Genom Cambridge 4 Business kan du som arbetsgivare visa att du värnar om dina anställda. Erbjud tid och resurser för att hjälpa personalen uppnå en hälsosam livsstil. I utbyte får företaget en mer effektiv personal som är lojala och tacksamma gentemot sin arbetsgivare.

  Pigg och nöjd personal minskar friktionen på arbetsplatsen och i förlängningen kommer det att synas i personalomsättningen. Det leder i sin tur till att företagets image som en bra arbetsgivare stärks.

accordion image

Ta kontakt

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.