Vi lyckades!

Kreetta Ulander

Namn: Kreetta Ulander

Startvikt: 79kg

Nuvarande vikt: 67kg

Supporter: Katri Viisainen

Mikä sai sinut aloittamaan laihdutuksen?   

Laihdutuksen aloitukselle tärkeitä tekijöitä oli terveydelliset syyt sekä läheisten ihmisen havainto “tätiytymisestä”. Minulla on huomattava sukurasite verenpainetautiin ja löysin itseni tilanteesta, jossa verenpainelääkitykseni oli riittämätön. Vaihtoehtoina hoidoksi oli elämäntapamuutos tai lääkityksen lisääminen, päätin valita niistä kummatkin. 

Millaisena koit Cambridge laihdutuksen?  

Näin jälkikäteen koin laihdutusprosessin positiivisenä; etenkin tärkeää oli valmentajan läsnäolon ja hyvin strukturoitu valmennussuunnitelma. Hyvin suunniteltu ohjelma helpotti ja selkeytti prosessia ja edesauttoi tavoitteiden saamisessa. Toki prosessi oli henkisesti vaativa ja välillä tuli tunne, että on jo väsynyt laihduttamiseen. Vaikeista tilanteista päästiin yhdessä yli valmentaja Katrin kanssa.   

Jos olet laihduttanut aikaisemmin, miten Cambridge laihdutus eroaa aikaisemmista?   

Olen kokeillut eri laihdutusmenetelmiä ja minusta Cambridge ohjelmassa korostuu henkilökohtainen valmennus.  Kannustuksella, käytännön ohjeilla ja positiivisen palautteella oli suuri rooli laihdutustavoitteen saavuttamisessa ja auttoi eteenpäin kun laihduttaminen tuntui haastavalta. 

Mitä hyötyä sinulle on ollut laihtumisesta ?  

Laihtumisesta suurin hyöty oli terveydellinen. Kuten aiemmin mainitsin, olin laihdutuksen alussa tilanteessa, jossa verenpainelääkitykseni oli riittämätön. Laihdutuksen avulla sain verenpaineeni laskemaan niin, että lopulta pääsin eroon kokonaan toisesta verenpainelääkkeestäni ja toisen annos pudotettiin puoleen aiemmasta. Tottakai laihtumisella on ollut ulkonällisiäkin positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi ryhdin paranemisen kannalta. Liikuntakin on nyt helpompaa kun on vähemmän kiloja kannettavana.  
 

Millä tavalla elämäsi on toisenlaista nyt laihdutuksen jälkeen? 

Minulle oli lottovoitto, että pääsin osaksi eroon verenpainelääkkeistäni. Se kannustaa ihannepainossa pysymissä ja terveellisten elintapojen jatkamisessa. 

Tillbaka