Kan Cambridge orsaka håravfall?

Ca 30 % av bantarna upplever att håret blir tunnare alltid då de bantar, oberoende av metoden. Dessa människor har troligen tappat hår även under graviditeten eller amningen. Håravfallet beror inte på Cambridge i sig utan på bantningen generellt. Det är viktigt att veta att håret alltid växer tillbaka om det har lossnat pga bantning, amning eller stress. Många upplever också att håret är tjockare än innan sen när det gått en tid efter bantningen.