Är bantning farligt för hälsan?

Övervikt är en stor hälsofara i sig. Många forskare anser att det inte ens finns friska överviktiga. Är man inte sjuk redan är det bara en tidsfråga innan man får någon eller flera av de överviktsreleterade sjukdomarna. De vanligaste av dessa är: diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryckt, kroniska smärtor i rörelseapparaten och depression. Bantar man 5-10 % av vikten, får man märkbara effekter på de tidigare nämna hälsoriskerna. Bantning är inte farligt för hälsan, tvärtom är det en investering i din hälsa. Cambridge Viktprogram är ett smart val. Även om du skulle banta bara på Steg 1, som är så kallad VLCD, är det bra för din hälsa. I själva verket är VLCD den enda metoden till behandling av övervikt som finns med i God medicinsk praxis, som ger vårdrekommendationer. (Dessa sidor hittar du här. Tyvärr är väldigt lite av infon översatt till svenska.)