Vi lyckades!

Minna Malkamäki

Namn: Minna Malkamäki

Startvikt: 138kg

Nuvarande vikt: 109kg

Supporter: Maritta Meriluoto

Mikä sai sinut aloittamaan laihdutuksen?  

Luin onnistujatarinan naisten lehdestä. Suurin syy aloittamiseeni oli lapsettomuushoitoihin pääsy sekä oma terveys.

Millaisena koit Cambridge laihdutuksen?

Helppona, motivoivana, kannustava, monipuolinen, elämänlaadun parantuminen

Jos olet laihdutttanu aikaisemmin, miten Cambridge laihdutus eroaa aikaisemmista?

Olen yrittänyt omin keinoin laihduttaa saavuttaen vain muutaman kilon pudotuksen. Cambridge opettaa oikeanlaiset ruokatottumukset ja ruokailurytmin ja tuottaa laihdutustulosta.

Mitä hyötyä sinulle on ollut laihdutuksestasi?

Elämänlaadun parantuminen, itsetunnon kohoaminen, innostus liikuntaa kohtaan ja kaikkeen muuhun, mieliala kohonnut, positiivinen asenne elämässä eteenpäin.

Millä tavalla elämäsi on toisenlaista nyt laihdutuksen jälkeen?

Jaksaa paremmin, mieli kirkkaampi, rohkeus uuden kokemiseen, ruokavalio muuttunut terveellisemäksi ja monipuolisemmaksi. Uusi elämä!

Tapahtuiko laihdutuksen aikana, sitä ennen tai sen jälkeen jotain, jota et osannut odottaa?

Huomattava muutos itsessä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Oman muutoksen sisäistäminen.

Voit kertoa myös vapaamuotoisesti omista laihdutuskokemuksistasi

Yksin laihduttaminen ei tuottaneet tulosta.

Muuta lisättävää: Kiitos valmentajalle aloitetusta matkasta, kannustamisesta ja ihanan positiivisesta asenteesta. Iso kiitos että olet olemassa! Matkamme jatkuu vielä ja tavoitteena on pudottaa vielä saman verran kiloja. Cambridge Ohjelma on muuttanut koko elämäni!

Tillbaka