Jeanette Sundkvist-Finne
Pirjo Rask
Marja-Terttu Pulkkinen
Marjo Nurmio
Heli Niemelä
Pauliina Mulari
Maritta Meriluoto
Hilkka Manninen
Ulrika Lunabba-Svanström
Mervi Leppä
Kristiina Laulumaa
Miia Känsälä